Undervisare

Tillbaka

Carl Rydeman

Medlare på Medlingsinstitutet och F.d hyresråd i Sundsvall

Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977 fram till pension 2019, bl.a. notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev hyresråd och chef för Hyresnämnden i Sundsvall. Han har varit sekr. i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Han är fast medlare på Medlingsinstitutet (arbetstvister) och hos FSC (Forest Stewardship Council, i tvister mellan skogsbolag och samebyar). Carl har arbetat som kursledare åt Domstolsakademin inom fiskalutbildning i 25 år med materiell processledning och bevisrätt, samt har sedan länge haft olika hyresrättsliga kurser. Opartisk ordförande i Hyresmarknadskommittén (HMK). Ledamot i Mittuniversitetets disciplinnämnd.