Kurser

Arbetstid, direktivet, kollektivavtalen och arbetstidslagen

Risker och fallgropar 

6,25

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Arbetstidsdirektivet reglerar hur svensk rätt ska behandla vissa tillämpningsfrågor. Direktivet har genomförts genom ändringar i arbetstidslagen och kollektivavtal kan i sin tur innehålla avsteg från arbetstidslagen. EU-domstolen har dock gett direktivet ett starkt företräde framför nationell lag och nationella avtal i vissa fall. Under kursen kommer deltagarna lära sig hur direktivet kan användas för att säkra och försvara kollektivavtals giltighet eller ifrågasätta kollektivavtal om arbetstid, i vilka fall måste lag och avtal tolkas direktivkonformt när det kan undvikas.

Kursen behandlar bland annat:

  • Fördjupning om arbetstidsdirektivets effekt i svensk rätt på lag och kollektivavtal
  • Risker och fallgropar vid träffande av kollektivavtal om arbetstid
  • Ett praktiskt förhållningssätt till arbetstidsdirektivets företräde
  • Gruppdiskussion om definitionen av arbetstid i svåra fall
  • Registrering av arbetstid, hur bra koll måste arbetsgivaren ha?
  • Fördjupad kunskap om jour, beredskap och nattarbete
  • Hur förhåller sig arbetstidsregleringen till frågor om lön?

Målgrupp

Kursen vänder sig till lokala och centrala arbetsrättsliga förhandlare, skyddsombud, utredare och jurister som stöter på arbetstidsfrågor i sitt arbete, personalansvariga i stora och mellanstora verksamheter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.