Kurser

Hållbarhet som strategi och affärsutveckling för jurister

- skaffa dig en omfattande överblick 

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Skarpare lagstiftning, strikta ägarkrav och medvetna konsumenter innebär att ribban höjts väsentligt för hållbarhetsfrågornas roll i näringslivet. För jurister utgör utvecklingen mot hållbara affärsmodeller en möjlighet att bidra med kunskap och affärsnytta i kundrelationen. Detta gäller omfattande legala perspektiv inom hållbarhetsområdet som exempelvis bolagsstyrningsfrågor, förvärv och finansiering. Genom att proaktivt kunna initiera diskussioner, agera bollplank och gå före som problemlösare har jurister en central roll att spela i hur deras huvudmän positionerar sig inom hållbarhetsområdet idag.

Sakfrågor inom kunders affärskritiska processer som marknadsvärdering, strategi och tillväxt, inköp, förvärv, produktutveckling, investeringar och rekrytering berör allt från arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption, produktansvar, skatter och bokföring, miljö och sanering. Därtill sätter Agenda 2030 och de globala utmaningar vi står inför helt nya krav för företagens erbjudande och värdeskapande.

Denna kurs ger dig en fördjupad och omfattande överblick över alla relevanta aspekter i ett hållbart företagande; En kunskap som ger dig en mer strategisk roll och skapar mervärde till de tjänster du som jurist levererar internt eller till klient.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Strukturella förändringar som sker i världen och hur dessa gett upphov till omfattande förändringar i regleringar och normgivning;
 • Hur man som jurist med nära koppling till ledningsgrupp kan och bör förhålla sig till spännvidden i hållbarhetsfrågan som en del av strategisk rådgivning (integration i riskhantering, värdeskapande samt verksamhets- och affärsutveckling);
 • Kärnan i centrala regleringar och regelverk som varje ledningsgrupp noga behöver följa (bland annat hållbarhetsredovisning, EU-taxonomi, anti-korruption,  due dilligence, bolagsrättsliga frågor kring vinstsyftet samt internationella överenskommelser)
 • Strategiska tips, case och förankringsarbeten för att kunna stötta ledningsgruppens tillvaratagande av möjligheter och kommersiellt fokus

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till affärs- och bolagsjurister inom mellanstora och större företag samt rådgivare till dessa bolag.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås 

09.00-10.15 
Förändringar i omvärlden 
 • Omvärldsfaktorer 
 • Konkurrenskraft och lönsamhet 
 • Hållbarhet som begrepp och företeelse 

10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30 Hållbarhet för jurister - kontexten 
 • Nya regleringar och lagkrav 
 • Interna och externa perspektiv 
 
11.30-12.30 Lunch 

12.30-14.30 Advokatens Rådgivning och tjänsteutbud 
 •   Sammanhang och affärslogik 
 • Situationer, erbjudanden och exempel 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Case och sammanfattande diskussion 
 • Styrelserådgivning och investeringscase 
 • Sammanfattning 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.