Undervisare

Tillbaka

Martin Hallberg

Martin Hallberg har en lång erfarenhet som konsult i hållbarhetsfältet och har arbetat med en rad svenska företag, institutioner och kapitalägare och driver utbildningsfrågor inom hållbarhet både mot styrelser och ledningsgrupper i landet tillsammans med aktörer som StyrelseAkademien, Berghs och Improvera.