Undervisare

Tillbaka

Jörgen Hettne

Jur. dr. och professor, Lunds universitet

Jörgen Hettne, född 1966, är jur. dr. och professor i handelsrätt på Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet samt föreståndare för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet. Han är specialiserad på EU-rätt och har författat flera böcker och många artiklar inom ämnet. Han har tidigare arbetat vid EU:s tribunal i Luxemburg och varit forskare och chef vid Svensk institutet för europapolitiska studier.