Kurser

Ersättning för patientskador

- grundläggande genomgång av lagstiftning och praxis

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Bakgrund

Även om vi har en god och säker vård i Sverige händer det att vården orsakar patienter skador. Bedömningen av vad som är en ersättningsgill patientskada är komplex. Om patientförsäkringen är tillämplig är detta oftast den lämpligaste vägen att gå. Detsamma gäller skador orsakade av läkemedel då läkemedelsförsäkringen är tillämplig. I andra fall får men begära ersättning enligt skadeståndslagen eller produktansvarslagen.

Innehåll

När en patient skadas i vården kan denne ofta få ersättning för skadan från patientförsäkringen. I vissa fall kan ersättning ges från läkemedelsförsäkringen. Enligt patientskadelagen ska alla som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige vara försäkrade. Om en patient blir skadad genom vården kan hen få ersättning från försäkringen. Systemet liknar det som gäller för trafikförsäkringen. Alla som har en bil måste ju vara försäkrade och om någon, till exempel en fotgängare blir skadad i en trafikolycka kan denne få ersättning från bilägarens försäkring. På samma sätt ska alltså alla vårdgivare vara försäkrade och patienten få ersättning om hen skadas. Dessutom gäller, på samma sätt som inom trafikförsäkringssystemet, att om vårdgivaren är oförsäkrad kan patienten få ersättning från patientförsäkringsföreningen.

Om skadan har orsakats av ett läkemedel kan ersättning ges enligt läkemedelsförsäkringen. Flertalet av de företag och organisationer som tillverkar eller importerar läkemedel till är försäkrade.

En skadad patient kan också få ersättning enligt skadeståndslagen, t.ex. om patientförsäkringen inte täcker skadan eller om patienten vill ha högre ersättning än vad som kan ges från försäkringen.

Det finns också en särskild lag, produktansvarslagen (1992:18) som handlar om ersättning för skador som orsakats av felaktigheter i en produkt, till exempel ett läkemedel eller en respirator. Det är olika regler och beviskrav som gäller för ersättning enligt försäkringarna och för ersättning enligt skadeståndslagen och produktansvarslagen.

Kursen ger en grundläggande genomgång av lagstiftning och praxis. Du får en djupare insikt i patientskaderätten och hur den hanteras.

Under kursen behandlas bland annat: 
 • Lagstiftning
 • Vilka ersättningsmöjligheter som finns
 • Frågor om orsakssamband
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Prövningen i Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden
 • Prövningen i domstol
 • Rättegångskostnader och rättshjälp
 • Aktuell praxis

Program

Kl. 09:00 - 09:30 Inledning

Kl. 09:30 - 09:50
Grundläggande bestämmelser om hälso- och sjukvård

Kl. 10:20 - 10:50 
Patientförsäkringen och Patientskadenämnden
 • Vilka skador ersätts?
 • Vad ersätts?
 • Beräkning?
 • Bevisregler?

Kl. 10:50 - 11: 00 Bensträckare

Kl. 11:00 - 11:30
Grupparbete/gruppdiskussioner

Kl. 11:00 - 12:00
Genomgång grupparbete

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 - 13:30
Läkemedelsförsäkring och Läkemedelskadenämnden
 • Vilka skador ersätts?
 • Vad ersätts?
 • Beräkning?
 • Bevisregler?

Kl. 13:30 - 14:00 
Skadeståndslagen, produktansvarslagen

Kl. 14:00 - 14:30 
Grupparbete/gruppdiskussioner

Kl. 14:30 - 15:00 Kaffepaus

Kl. 15:00 - 15:30 
Genomgång grupparbete

Kl. 15:30 - 16:00 
Kostnader i domstolen m.m.

Kl. 16:00 - 16:30 Avslutning

Målgrupp

 • Advokater och andra jurister som företräder patienter och verksamhetsutövare
 • Verksamhetsansvariga inom vården
 • Verksamhetsansvariga på försäkringsbolag
 • Skadereglerare
 • Patientnämnder

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f