Kurser

Ersättning för patientskador

- grundläggande genomgång av lagstiftning och praxis

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Bakgrund

Även om vi har en god och säker vård i Sverige händer det att vården orsakar patienter skador. Bedömningen av vad som är en ersättningsgill patientskada är komplex. Om patientförsäkringen är tillämplig är detta oftast den lämpligaste vägen att gå. Detsamma gäller skador orsakade av läkemedel då läkemedelsförsäkringen är tillämplig. I andra fall får men begära ersättning enligt skadeståndslagen eller produktansvarslagen.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av lagstiftning och praxis. Du får en djupare insikt i patientskaderätten och hur den hanteras.

Under kursen behandlas också: 
 • Lagstiftning
 • Vilka ersättningsmöjligheter som finns
 • Frågor om orsakssamband
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Prövningen i Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden
 • Prövningen i domstol
 • Rättegångskostnader och rättshjälp
 • Aktuell praxis

Program

Kl. 09:00 - 09:30 Inledning

Kl. 09:30 - 09:50
Grundläggande bestämmelser om hälso- och sjukvård

Kl. 10:20 - 10:50 
Patientförsäkringen och Patientskadenämnden
 • Vilka skador ersätts?
 • Vad ersätts?
 • Beräkning?
 • Bevisregler?

Kl. 10:50 - 11: 00 Bensträckare

Kl. 11:00 - 11:30
Grupparbete/gruppdiskussioner

Kl. 11:00 - 12:00
Genomgång grupparbete

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 - 13:30
Läkemedelsförsäkring och Läkemedelskadenämnden
 • Vilka skador ersätts?
 • Vad ersätts?
 • Beräkning?
 • Bevisregler?

Kl. 13:30 - 14:00 
Skadeståndslagen, produktansvarslagen

Kl. 14:00 - 14:30 
Grupparbete/gruppdiskussioner

Kl. 14:30 - 15:00 Kaffepaus

Kl. 15:00 - 15:30 
Genomgång grupparbete

Kl. 15:30 - 16:00 
Kostnader i domstolen m.m.

Kl. 16:00 - 16:30 Avslutning

Målgrupp

 • Advokater och andra jurister som företräder patienter och verksamhetsutövare
 • Verksamhetsansvariga inom vården
 • Verksamhetsansvariga på försäkringsbolag
 • Skadereglerare
 • Patientnämnder

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f