Undervisare

Tillbaka

Ebba Sverne Arvill

Jurist, författare och föreläsare

Ebba Sverne Arvill har arbetat i domstol, hos JO och inom polisen, bl.a. som rektor för Polishögskolan. Hon är författare till Patientens rätt och vårdens ansvar, Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter samt kommentarerna till Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen. Hon har varit ledamot av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Ebba föreläser om medicinsk rätt samt sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården.