Undervisare

Tillbaka

Ebba Sverne Arvill

Författare och föreläsare

Ebba Sverne Arvill är författare och föreläsare inom området medicinsk rätt samt ordning och säkerhet. Avdelningschef för avdelningen för särskilda utredningar inom Polismyndigheten, rektor för Polishögskolan, rättssakkunnig i Justitiedepartementet och föredragande hos JO. Ebba har tidigare varit ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Hon är också medförfattare till bland annat Patientens rätt och vårdens ansvar, kommentarerna Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Patientlagen samt kommentaren till Rättshjälpslagen.