Kurser

Brottet bedrägeri

- i praktik och teori

6,5

timmar

7900 SEK.

Bedrägerier angår oss alla. Med ett stort engagemang och med ett rakt tilltal föreläser Marie Wallin, tidigare kammaråklagare, om den här komplexa brottsligheten som numera utgör ett samhällsproblem. Här får du också praktiska råd om hur du kan undvika att bli en del av bedragarnas brottsmanus. Välkommen!

Innehåll

Bedrägeribrotten ökar och är i dag den största inkomstkällan för organiserad brottslighet i Sverige. Att kriminella använder både företag och privatpersoner som verktyg för att begå sina brott är ett dystert faktum och de vet precis hur de ska agera.
Men vad är egentligen ett bedrägeri? Måste det till exempel alltid ske ett aktivt vilseledande vid brottet? Och om jag väl har drabbats; hur ser det ut med rätten till skadestånd och kränkningsersättning då?

Dessa frågor, och många fler, besvaras under denna kurs som har som övergripande syfte att klargöra och renodla hur brottet bedrägeri går till i praktiken.

För att kunna förebygga brottsligheten och för att kunna skydda sig mot att bli en del av den behöver fler veta vad som är ett bedrägeri. Många upptäcker inte ens att de har blivit utsatta för ett bedrägeribrott och det hänger givetvis samman med okunskap om brottet i sig. Det går inte att skydda sig mot - eller upptäcka - något när du inte vet vad det är du ska reagera på.

Efter avslutad kurs kommer du utvecklat dina kunskaper om bland annat:
  • Hur ett bedrägeribrott går till
  • Vad ett datorbedrägeri är och hur det går till
  • Hur ett bidragsbrott går till
  • När skadestånd kan utgå vid bedrägeri
  • När kränkningsersättning kan utgå vid bedrägeri
  •  Hur du kan skydda dig och din organisation från att bli en del av bedragarnas brottsmanus

Under kursen behandlas bland annat:
  • Genomgång av regelverket om bedrägerier i brottsbalken och i bidragsbrottslagen
  • Genomgång av att även civilrättsliga regler har med bedrägeribrottsligheten att göra
  • Vad som gäller om skadestånd och kränkningsersättning vid bedrägeribrottslighet 
  • Praxis om olika brottsupplägg/brottsmanus

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås 
 
Kl. 09:00 - 10:15 Pass 1
Vad är ett bedrägeri – egentligen?
 
Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus 
 
Kl. 10:30 - 11:30 Pass 2
Vad gäller om skadestånd och kränkningsersättning vid bedrägeribrott?
 
Kl. 12:00 - 13:00 Lunch 
 
Kl. 12:30 - 14:30 Pass 3
De olika brottsuppläggen -  hur ser bedragarens brottsmanus ut?
 
Kl. 14:30 - 14:.45 Kaffepaus 
 
Kl. 14:45 - 16:30 Pass 4
För att kunna skydda dig måste du veta mot vad – sammanfattning och praktiska råd
 
Kl. 16:30 Kursen avslutas 

Målgrupp

Compliance officers, ledning-styrningsfunktioner i företag (eftersom bedragare finns överallt och kunskap om hur de agerar och hur brottet bedrägeri ser ut behöver öka brett i samhället för att också använda den informationen i styrdokument och i aktiviteter kopplade mot riskhanteringen i stort i företag). Vi ska inte bara arbeta mot Penningtvätt – vi måste också arbeta mot bedrägerier.

Anställda på myndigheter som har med utbetalningar mot välfärdssystemet att göra, till exempel Försäkringskassan och inom kommunal verksamhet.

Övriga funktioner i företag – jurister, chefer – i de organisationer som behandlar betalningar (det vill säga alla). Finans, försäkring, handeln, industrin för att nämna några.
 Därtill alla inom rättsväsendet som arbetar med bedrägerier på ett eller annat sätt. Advokater, polisanställda.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.