Kurser

Penningtvättslagen i praktiken

6,5 

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.
En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj.

Nyttan med kursen

 • Finansiell brottslighet är ett enormt hot mot vårt samhälle.
 • Som ett resultat av detta har vi fått regelverk som syftar till att företag i ett antal olika branscher måste göra vad de kan för att hitta, stoppa och rapportera kriminella som försöker utnyttja deras verksamhet.
 • De nya regelverken ställer mycket höga krav på att en verksamhet måste förstå sina risker och sedan vidta effektiva åtgärder mot dem – det riskbaserade förhållningssättet.
 • I den här kursen får du inte bara en grundläggande kunskap om penningtvättsregelverken, utan också konkreta tips på hur du kan säkerställa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet. Ett effektivt arbete mot finansiell brottslighet skyddar inte bara verksamheten, utan även hela samhället.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen.

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:30 
Introduktion
 • Bakgrund och syfte med regelverken
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? 
 • Aktuella svenska regelverk – en översikt

Kl. 10:30 - 10:45 Kaffepaus

Kl. 10:45 - 12:00
Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning
 • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
 • Konsten att göra en bra riskbedömning

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 - 15:00 
Från risk till effektiv kontroll
 • Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda mm.
 • Kundkännedom
 • Kontroll och rapportering av transaktioner

Kl. 15:00 - 15:15 Kaffepaus

Kl. 15:15 - 16:30 

Personuppgifter
 • Behandling av personuppgifter
 • Tid för övriga diskussioner

Kl. 16:30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f