Kurser

Penningtvättslagen i praktiken

6,5 

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.
En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj.

Nyttan med kursen


 • Finansiell brottslighet är ett enormt hot mot vårt samhälle.
 • Som ett resultat av detta har vi fått regelverk som syftar till att företag i ett antal olika branscher måste göra vad de kan för att hitta, stoppa och rapportera kriminella som försöker utnyttja deras verksamhet.
 • De nya regelverken ställer mycket höga krav på att en verksamhet måste förstå sina risker och sedan vidta effektiva åtgärder mot dem – det riskbaserade förhållningssättet.
 • I den här kursen får du inte bara en grundläggande kunskap om penningtvättsregelverken, utan också konkreta tips på hur du kan säkerställa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
 Ett effektivt arbete mot finansiell brottslighet skyddar inte bara verksamheten, utan även hela samhället.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen.

Agenda

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30 Introduktion
 • Bakgrund och syfte med regelverken
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? 
 • Aktuella svenska regelverk – en översikt

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning
 • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
 • Konsten att göra en bra riskbedömning

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Från risk till effektiv kontroll
 • Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda mm.
 • Kundkännedom
 • Kontroll och rapportering av transaktioner

15.00-15.15 Kaffepaus

15.15-16.30 Personuppgifter

 • Behandling av personuppgifter
 • Tid för övriga diskussioner

16.30 Kursen avslutas

Dela på sociala medier

in
t
f