Undervisare

Tillbaka

Henric Ask

Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd.

Henric Ask är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud för anställda och fackförbund har han erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid allmänna domstolar. Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor i förvaltningsdomstol, bland annat i Högsta förvaltningsdomstolen.