Kurser

Arbete och livsbalans

Ökat välmående och bättre effektivitet med mindfulness

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Mindfulness på jobbet för mindre stress och bättre hälsa.


Visste du att vi tillbringar i genomsnitt 90 000 timmar under vår livstid på jobbet? Om du inte tillåter kroppen och hjärnan att vila under dagen kan det få negativa konsekvenser på både din mentala och din fysiska hälsa. 


Mindfulness hjälper dig att behålla lugnet under dagar med för många arbetsuppgifter, stressiga och energikrävande arbetsmoment.


Mindfulness är en metod där man genom övningar låter hjärnan återhämta sig. Vetenskapen pekar på att även kortare stunder av återhämtning gör stor skillnad för vårt personliga välbefinnande. Ett kort pass på ca 5-15 minuter räcker för att stoppa ”fartblindheten” som kan uppstå på jobbet när arbetsuppgifterna är för många och arbetsdagen för kort.


Mindfulness är hjärngympa
Hjärnan är det mest avan­ce­ra­de instrument vi kän­ner till idag. Den är dess­utom plas­tisk, det vill säga att den kan för­änd­ras. Egentligen är det kons­tigt att vi tän­ker att den ska fun­ge­ra per­fekt utan att ser­vas, upp­da­te­ras, kalibre­ras och pyss­las om lite. Det bor­de vara lika själv­klart att serva den som att ta hand om bilen, datorn, krop­pen och annat.


Nyttan med kursen

Mental träning i form av mindfulness är hälsobefrämjande, ett effektivt sätt att höja livskvalitén och motverka stress. Man tränar också upp sin förmåga att hantera negativa känslor och att bli mer fokuserad på sina uppgifter.

Mindfulness är enkelt att praktisera och endagskursen ger dig tips och enkla övningar i egenskap av:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad effektivitet
 • Minskad stress, irritation, oro
 • Sänkt blodtryck
 • Förbättrat minne
 • Balans mellan arbete och fritid


Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad som stressar dig och hur du ska möta stressade situationer.


På kursen får du:

 • Kunskap om hur du behåller din hälsa och förebygger stress
 • Djupare insikt i hur du värderar olika delar i livet såsom arbete kontra fritid
 • En förståelse för vikten av att förebygga stress genom aktiva val
 • Verktyg att hantera såväl ditt arbetssituation som din fritid
 • Överblick över möjligheterna att förhindra stress och dålig hälsa 


Målgrupp

Detta är en grundkurs i mindfulness som lämpar sig för såväl biträdande jurister på väg in i advokatyrket som för etablerade advokater som önskar erhålla enkla verktyg för att hantera stress på jobbet. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.