Nätverk

Nätverk i Kommersiell tvistlösning, Södra Sverige

Vi delar kunskap, redskap och strategier för bättre processer som leder till färre tvister

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kommersiell tvistlösning har ett stort värde, både ekonomiska och principiella. Samtidigt är det svårt att prognostisera tvister, och dess utgång hänger på vad vittnen, ombud m.fl. presterar och hur domare/skiljemän betraktar prestationerna. Rätt initial hantering av en konflikt, genererar ofta en snabbare lösning vilket har en mindre påverkan för verksamheten.


Vår vision med detta nätverk är att sätta samman individer med olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och ålder – för att skapa ett starkt och kunnigt nätverk där medlemmarna får en kontaktyta där vi tillsammans kan utvecklas, både enskilt och gemensamt i våra karriärer.

 

Träff 1 - Processtaktik och processtrategier vid huvudförhandling
 • Förberedelser inför huvudförhandling
 • Sakframställan
 • Presentation av bevisning
 • Plädering

Träff 2 – Arbete med bevisning 
 • Bevisuppgift
 • Skriftlig bevisning
 • Sakkunnigbevisning
  • Att arbeta med sakkunnig
  • Att tänka på vid användning av sakkunnig
  • Att maximera förutsättningarna för framgångsrik tillämpning av sakkunnig
 • Förhörsteknik och förhörsförberedelser

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena: 


 • Sakkunnig bevisning
 • Förhörsteknik –bla Förberedelser
 • Process i överrätt
 • Tredjepartsfinansiering
 • Skadestånd i kommersiella sammanhang
 • Inlösen och värdering
 • Sakframställan och plädering
 • Förrättningsprocess
 • Klander av skiljedom
 • Bevisfrågor
 • Förlikningsförhandlingar

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som advokat, bolagsjurist eller domare. Genom deltagande på nätverksmötena kommer du hålla dig uppdaterad kring vad som sker inom tvistlösning samt få möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med de andra deltagarna. 


Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f