Nätverk

Nätverk i Kommersiell Tvistlösning, Södra Sverige

Vi delar kunskap, redskap och strategier för bättre processer som leder till färre tvister

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kommersiell tvistlösning har ett stort värde, både ekonomiska och principiella. Samtidigt är det svårt att prognostisera tvister, och dess utgång hänger på vad vittnen, ombud m.fl. presterar och hur domare/skiljemän betraktar prestationerna. Rätt initial hantering av en konflikt, genererar ofta en snabbare lösning vilket har en mindre påverkan för verksamheten.


Vår vision med detta nätverk är att sätta samman individer med olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och ålder – för att skapa ett starkt och kunnigt nätverk där medlemmarna får en kontaktyta där vi tillsammans kan utvecklas, både enskilt och gemensamt, i våra karriärer.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena: 

 • Inlösenförfaranden

 • Huvudförhandling – sakframställan och plädering

 • Förhörsteknik och förberedelser

 • Internationella skiljeförfarandens påverkan på inhemska förfaranden

 • Internationella sanktioner och svenska skiljeförfaranden i allmän domstol

 • Klander av skiljedom

 • Bevisfrågor

 • Förlikningsförhandlingar

 • Återvinning vid konkurs

 • Hur processar man i överrätt?

 • Reklamation, preklusion och preskription

 • Förvaltningsprocess

 • Utmaningar vid tredjepartsfinansiering

 • Medling
  Mellandom – vilka strategiska överväganden bör man göra? 


Förbereda och presentera bevisning

 Hur förbereder man skriftlig bevisning på bästa sätt? Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå? Hur förbereder man vittnesförhör och förhör med sakkunniga, och hur tillser man att uppgifterna får relevans? Hur arbetar man med korsförhör och förhör med ”fientliga” vittnen? Vad bör man tänka på vid förhör som sker via videolänk? Hur ska vi se på den utökade användningen av ”affidavits” vid svenska skiljeförfaranden.
 
Val av forum, val av tvistlösningsmetod

Genomgång av regler och praktiska erfarenheter från olika typer av kommersiella tvistlösningsfora. Fördelar och nackdelar med olika former av skiljeförfarande (ad hoc och institutionella förfaranden, såsom SCC, ICC, LCIA, CAS). Erfarenheter från olika former av förenklade förfaranden och jämförelser med domstolsförfaranden. Frågan om ADR, särskilt rörande kommersiell medling.

Skadeståndsberäkningar i kommersiella förhållanden

Frågan om vad som utgör ersättningsgillskada i såväl inom- som utomkontraktuella affärs- och bolagsförhållanden är ofta av mycket komplicerad natur. Det är inte ovanligt att båda parter behöver anlita experthjälp och presentera omfattande sakkunnigbevisning för att visa på skada. Rättspraxis vad gäller skadestånd och beviskrav är omstridd och inte helt lättillgänglig. Vi tittar på principerna för skadeståndsberäkning samt rådande rättspraxis.

Processtaktik, att processa effektivt

Presentation av metoder och resonemang avseende processtaktik. Erfarna domare/skiljemän berättar hur de ser på ombudens agerande, såväl i förberedelsefas som vid slutförhandling. Hur kan man få rättens uppmärksamhet och fokus på de frågor man menar är avgörande? Hur kan man förenkla, underlätta och koncentrera sina skrifter? Hur kan detta påverka processekonomin m.m.?

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som advokat, bolagsjurist eller domare. Håll dig uppdaterad kring vad som sker inom tvistlösning, och få möjlighet att dela kunskap och erfarenheter.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f