Kurser

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Vad gäller enligt företagshemlighetslagen? 

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden har blivit allt viktigare med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny lagstiftning. På denna kurs tar vi ett samlat grepp om frågorna och går igenom bland annat skyddet för företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessklausuler och möjligheter att hindra anställdas skadliga yttranden. 

Kursen behandlar bland annat:
  • Konkurrensklausuler och övrigt skydd mot konkurrens från anställda 
  • Sekretessklausuler 
  • Företagshemlighetslagen 
  • Privatanställdas yttrandefrihet 
  • Möjligheterna att ingripa mot privatanställdas skadliga yttranden i t.ex. sociala medier 

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater, kvalificerade personalspecialister, HR-chefer 
Kursen är inte direkt relevant för personer inom det offentliga 

Nyttan med kursen

Under kursen får deltagarna bland annat lära sig mer om:
  • Att skriva konkurrensklausuler som håller juridiskt 
  • Att ingripa mot anställdas skadliga yttranden utan att göra fel juridiskt 
  • Vilket juridiskt skydd som finns för företagets hemligheter 
  • Hur man får ett juridiskt skydd för företagets hemligheter 
  • Hur man kan ingripa mot anställdas angrepp på företagets hemligheter 

Program

09:30-10:25 Lojalitetsplikten i anställningsförhållandet förhindrar konkurrens och skadliga yttranden under anställningstiden

10:15-10:30 Kaffepaus

10:30-11:30 Konkurrens- och sekretessklausuler ger ett fortsatt skydd efter anställningstiden 

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:00 Forts. Konkurrens- och sekretessklausuler

13:00-14:30 Anställda och sociala medier – Skyddet för yttrande- och meddelarfriheten

14:30-14:45 Kaffepaus

14:45-16:00 Lagen om företagshemligheter 

16:00-16:15 Frågor/diskussion


16:15 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.