Undervisare

Tillbaka

Jakob Söderbaum

GDPR-expert och dataskyddsombud

Jakob Söderbaum har sedan 2018 arbetat på heltid med dataskyddsfrågor, först som managementkonsult och sedan 2021 som dataskyddsombud i Huddinge kommun. Han har en juristexamen och en ekonomexamen i grunden, och har tidigare konsultat inom IT-relaterad verksamhetsutveckling inom både utredande och projektledande roller främst inom privat sektor.