Kurser

Vouchrar i momshänseende

Nya regler för vouchrar sedan den 1 januari 2019

6

lektioner

7995 SEK.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bred insikt, med praktiska exempel, i momsmässiga konsekvenser av användningen av vouchrar, dvs. av användningen av ett värdebevis eller en värdecheck som avser en underliggande vara eller tjänst.

I kursen behandlas de särskilda regler om vouchrar som infördes den 1 januari 2019 i mervärdesskattelagen i enlighet med ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Dessa nya regler skapar stora tillämpningsproblem på grund av att de innebär att vissa transaktioner med vouchrar innebär fingerade omsättningar som liknar förskottsbetalningar, men ändå inte är det, och andra transaktioner med vouchrar inte innebär någon omsättning förrän den faktiska leveransen av den underliggande varan eller tjänsten till vouchern sker. Det är med andra ord mycket specifika särskilda regler som har införts på detaljnivå avseende vouchrar och det gäller att kunna bedöma när dessa särskilda regler gäller och när de allmänna momsbestämmelserna gäller avseende en viss affär. Nu finns alltså särskilda regler i mervärdesskattelagen om detta, och de är mer detaljerade än jämfört med Skatteverkets uppfattning i ställningstaganden före 2019.


Innehåll

• Vad som avses med en voucher i momshänseende
• Skillnaden på en enfunktionsvoucher och en flerfunktionsvoucher
• Begreppet ”i eget namn” jämfört med användningen av begreppet i andra sammanhang än det förevarande
• Exempel på i vilka sammanhang och branscher som vouchrar förekommer
• Gränsdragningsproblem av vad som utgör en voucher i momshänseende och inte exempelvis betalningsmedel eller värdepapper
• Användningen av vouchrar vid utländska kundrelationer
• Jämförelser med a conto- och förskottsbetalningar
• Betydelsen av voucheröverlåtarens förhållande till distributörer eller marknadsförare av den underliggande vara eller tjänst som vouchern avser och
• Betydelsen av att i det enskilda – specifika – fallet göra en momsmässig bedömning av användningen av en enfunktionvoucher eller en flerfunktionsvoucher i fler än ett led

Målgrupp

Målgruppen för kursen är exempelvis revisorer och avtalsskrivande jurister och advokater samt konsumentrådgivare, konsumentorganisationer, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, administratörer i olika förlagsverksamheter, marknadsförare, speditörer, bank- och finansbolag, inköpare och försäljare, deltagare i outlets och utfärdare av värdecheckar till turister med mera. Det är marknaden som styr vidden av användningen av vouchrar och vilka som kan ingå i målgruppen växer givetvis på grund av vad som händer ute i den ekonomiska verkligheten när köp och försäljning av varor och tjänster kan tänkas administreras effektivare genom användningen av vouchrar. Genom exemplen som ges ska kursen ha en hög konkretiseringsgrad och det som gäller i ett sammanhang kan vara relevant i många andra sammanhang i affärslivet.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.