Kurser

Moms vid e-handel

Reformen den 1 juli 2021 av särskilda ordningar för moms vid e-handel

6

lektioner

7995 SEK.

Syfte

Kursen ger en överblick angående villkoren för att tillämpa de särskilda ordningarna och det särskilda förfarandet och riktar sig i första hand till revisorer och redovisningskonsulter, men andra intresserade från offentlig verksamhet och näringsliv är givetvis också välkomna att delta.

Innehåll

Genom reformen av särskilda ordningar för redovisning och betalning av moms har tredjelandsordningen (TRO) och unionsordningen (UNO), vilka tidigare gällde för vissa tjänster (elektroniska tjänster etc.), utökats till att omfatta alla tjänster och (enbart ang. UNO) även distansförsäljning av varor.

Genom reformen infördes även den så kallade importordningen (IMO) för varor, så att det numera finns tre särskilda ordningar.

Reformen innebär också att företag med elektroniska marknadsplatser (plattformar) kan bli skattskyldiga för moms (momsskyldiga) vid försäljning av varor, enligt UNO eller IMO.

Enligt 4 § första stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster (LSO) är det frivilligt att tillämpa en särskild ordning för redovisning och betalning av moms till Skatteverket i stället för att så sker enligt mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen, om villkoren för den särskilda ordningen är uppfyllda. Bortsett från beträffande TRO är valet av identifieringsstat för en särskild ordning bindande under kalenderåret då beslutet fattades och ytterligare två år (jfr 4 g § LSO).

En annan nyhet är att om en säljare kan tillämpa IMO men väljer att inte göra så, kan t.ex. en postoperatör, ett expressföretag (transportföretag) eller ett tullombud tillämpa det särskilda förfarandet för moms vid import i 27–29 §§ LSO. Detta förenklade förfarande är inte en särskild ordning. Det är ett särskilt förfarande för redovisning och betalning av moms till Tullverket, enligt 27-29 §§ LSO.

Om förslaget i regeringens proposition 2022/23:46 till en ny mervärdesskattelag genomförs den 1 juli 2023, kommer LSO att upphöra och reglerna däri överföras till 22 kap. och 23 kap. i nya ML.


Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till revisorer och redovisningskonsulter, men även till andra intresserade från offentlig verksamhet och näringsliv.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.