Kurser

Moms vid e-handel

Momsreformen 1 juli 2023 – särskilt om särskilda ordningar för moms vid e-handel

6

timmar

7995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kursen ger en översikt över villkoren för att tillämpa tredjelandsordningen (TRO), unionsordningen (UNO) och importordningen (IMO) för moms.

Reformen har utökat TRO och UNO för att omfatta alla tjänster och distansförsäljning av varor. Dessutom kan företag med elektroniska marknadsplatser bli moms-skyldiga enligt UNO eller IMO.

Enligt lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster är det frivilligt att tillämpa en särskild ordning för moms, men valet är bindande under kalenderåret då beslutet fattades och ytterligare två år. Dessutom kan postoperatörer, expressföretag och tullombud tillämpa ett förenklat förfarande för moms vid import enligt 27-29 §§ LSOMVT. I den nya ML benämns också det förfarandet för en särskild ordning.


Syfte

Kursen om särskilda ordningar för moms och redovisning är avsedd för revisorer, redovisningskonsulter och andra intresserade från offentlig verksamhet och näringsliv.


Bakgrund

I enlighet med regeringens proposition 2022/23:46 (Ny mervärdesskattelag) antog riksdagen den 20 april 2023 en ny mervärdesskattelag, ML. Enligt regeringens proposition ersätter den nya ML den 1 juli 2023 mervärdesskattelagen (1994:200), som har gällt sedan 1 juli 1994. 


Den nya ML får en ny struktur, modernare språk och anpassas till begrepp, struktur och systematik i EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). I den nya ML införs även bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser mervärdesskatt. 

Eftersom de särskilda ordningarna reformerades så sent som den 1 juli 2021, ges i denna kurs en översikt avseende den reformen och med hänvisning till lagrummen i den nya ML. Översikten sker utifrån att fråga är om registrering hos Skatteverket (SKV) i Sverige.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till revisorer och redovisningskonsulter, men är också öppen för andra intresserade från offentlig verksamhet och näringsliv.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f