Kurser

Momsbedrägerier genom karusellhandel

Olika aspekter på ett ständigt återkommande fenomen

6

lektioner

7995 SEK.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare. Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister och andra som upprättar eller granskar civilrättsliga avtal och därvid vill få med exempel på problem som kan förekomma beträffande moms.

Innehåll

• Ska moms påföras på den omsättning som föreligger enligt avtalet mellan parterna? Det är den centrala frågan och kursen ska ge en övning i att finna saker i avtalet som kan leda till problem med momsen.
• Genom att kunna ta tag i momsproblemen redan på avtalsstadiet lämnas inte klienten att förlita sig på att revisorn i samband med ordinarie årlig revision upptäcker att sådana problem kan uppkomma med avtalet. Dessutom är som bekant små företag inte revisionspliktiga, och många av dem saknar en revisor som fångar upp problemen.
• Det är inte fråga om att undersöka gällande rätt om mervärdesskatt för den eller de punkter i ett aktuellt avtal som kan medföra bedömningsproblem. I stället handlar kursen om att gå igenom ett antal typiska situationer som kan medföra problem. Någon schablonlösning är knappast möjlig, utan genomgång sker av ett antal sådana situationer och kursdeltagaren får en övning i att leta efter situationer i avtalet där typiskt sett momsen kan vara svår att bedöma. Genomgången blir en övning i att upprätta en checklista som sedan praktiskt kan byggas vidare på och anpassas till aktuella avtal. Under kursens genomförande kan man så att säga plocka poänger för att göra en sådan checklista på typiska momsproblem som om man förbereder att skriva den del i en skatteklausul som berör momsfrågor. Det gäller att tänka i minst ett led mer än det som berör den egna klienten och dennes företag.

Målgrupp

Advokater, jurister, skatterådgivare och revisorer, men över huvud taget är kursen av intresse också för andra som skriver avtal och vill minimera risken att få momsen som ett problem i efterhand.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

I kursavgiften ingår boken IMPAKT – Avtal och momsproblem, tredje upplagan av Björn Forssén. Boken och kursen ger även uppslag till att beakta andra skatter och avgifter än moms, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

Det gedigna kursmaterialet tillförs nyheter från Björn Forssén, såsom hans artikel den 15 mars 2023 i Dagens Juridik med titeln Livsmedelspriserna föranleder
lagändringar och planering avseende indirekta skatter”. Tillgänglig redan nu under Debatt på www.dagensjuridik.se.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.