Kurser

Nyheter om vinstmarginalmomsen

- avseende viss varuhandel, m.m.

6,5

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Den av Skatteverket ofta åberopade regeln 6:7 ML upphävdes 1 juli 2023 genom mervärdesskattelagen (2023:200). I kursen behandlas konsekvenserna av detta för inköp och försäljningar samt EU-handeln med bl.a. begagnade bilar. Särskilt berörs den s.k. vinstmarginalmomsen för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, men även agentförhållanden.


Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, redovisningskonsulter och andra rådgivare med klienter inom följande branscher. Begagnad bil- eller båthandel, konstauktioner, gallerier, numismatiker och antikvitetshandlare samt företag som är verksamma som agent- eller förmedlingsverksamheter eller är huvudmän till sådana aktörer.

Förkunskapskrav:
Inga. Istället är det en fördel om Du som advokat, revisor, redovisningskonsult eller företagare har en förförståelse för problem som kan förekomma i mellanmanssituationer.


Kursmaterial

Föreläsaren utgår framför allt från lag- och direktivtexter och frågor kan fritt ställas av deltagarna. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.