Kurser

Visselblåsarlagen

Implementering av rutiner och gränsen för när visslare faller inom skyddet

3

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

En ny visselblåsarlag började gälla i december 2021 med stärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen kräver bl.a. införande av särskilda visselblåsarfunktioner och för offentliga verksamheter och stora företag ska dessa redan vara införda. Den 17 december 2023 ska även medelstora företag med minst 50 anställda ha infört visselblåsarfunktionerna. På kursen genomgås nya lagen och hur man inför en visselblåsarfunktion för rapportering och uppföljning av missförhållanden samt hur en lämnad rapport ska hanteras i verksamheten.

Visselblåsarlagen kan anses inkräkta på flera andra områden och rättsprinciper inte minst lojaliteten i anställningsförhållanden, ofta förstärkt med sekretessförpliktelser. Vilka situationer och konflikter kan detta ge upphov till vid arbetet med upprättande av visselblåsarfunktion och den efterkommande hanteringen rapporteringsärenden om missförhållanden? Vad gör bolaget med informationen man fått till sig? Detta kommer behandlas på kursen utifrån praktiska exempel.


Nyttan med kursen


På kursen får du:
•Kunskap om lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
•Handfasta råd inför inrättandet av en visselblåsarfunktion
•Förståelse för i vilka situationer en visselblåsare skyddas respektive inte skyddas
•Praktisk vägledning avseende hanteringen av rapporteringsärenden

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, HR-medarbetare, ombudsmän och arbetsrättsjurister.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.