Kurser

Visselblåsarlagen

Implementering av rutiner och gränsen för när visslare faller inom skyddet

3

timmar

4995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

En ny visselblåsarlag började gälla i december 2021 med stärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen kräver bl.a. införande av särskilda visselblåsarfunktioner och för offentliga verksamheter och stora företag ska dessa redan vara införda. Den 17 december 2023 ska även medelstora företag med minst 50 anställda ha infört visselblåsarfunktionerna. På kursen genomgås nya lagen och hur man inför en visselblåsarfunktion för rapportering och uppföljning av missförhållanden samt hur en lämnad rapport ska hanteras i verksamheten.

Visselblåsarlagen kan anses inkräkta på flera andra områden och rättsprinciper inte minst lojaliteten i anställningsförhållanden, ofta förstärkt med sekretessförpliktelser. Vilka situationer och konflikter kan detta ge upphov till vid arbetet med upprättande av visselblåsarfunktion och den efterkommande hanteringen rapporteringsärenden om missförhållanden? Vad gör bolaget med informationen man fått till sig? Detta kommer behandlas på kursen utifrån praktiska exempel.

Nyttan med kursen


På kursen får du:

  • Kunskap om lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
  • Handfasta råd inför inrättandet av en visselblåsarfunktion
  • Förståelse för i vilka situationer en visselblåsare skyddas respektive inte skyddas
  • Praktisk vägledning avseende hanteringen av rapporteringsärenden

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, HR-medarbetare, ombudsmän och arbetsrättsjurister.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f