Kurser

Hållbar finans - aktuellt om hållbarhetsreglerna på finansmarknaden

Vad innebär reglerna i praktiken?

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Att arbeta med investeringar kräver idag kunskap om regelverken på hållbarhetsområdet. Den som arbetar i noterade bolag behöver dessutom ha kunskap om reglerna för hållbarhetsredovisning och kommande regler om due diligence i värdekedjan.

Kursen presenterar regelverkets centrala delar och ger konkret vägledning till hur det ska tolkas. Föreläsaren går bl.a. igenom hur reglerna hänger samman, vad som inte är reglerat och hur man kan söka efter hållbarhetsrelaterad information inför investeringar.

Du som deltar får en introduktion till centrala begrepp och hur de ska tolkas och tillämpas. Det ger en ökad trygghet i hanteringen av ett komplext regelverk och minskar risken för sanktioner eller skadat varumärke.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Introduktion till hållbar finans – bakgrund, syfte och aktörer
 • Genomgång av reglerna om bolagens hållbarhetsredovisning och taxonomiförordningens betydelse
 • Genomgång av reglerna om hållbarhetsupplysningar och taxonomiförordningens betydelse
 • Genomgång av reglerna om hanteringen av hållbarhetsrisker i fonder, värdepappersbolag och AIF-förvaltare
 • Hållbarhetspreferenser – Lämplighetsbedömningen vid finansiell rådgivning
 • Genomgång av kommande regelverk – EUGBS, CS3D, mm.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, rådgivare och compliance. Inga förkunskaper krävs.

Program

09.00-10.15 Hållbar finans – vad är det?
 • Bakgrund 
 • Syfte 
 • Aktörer 
   
10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30 Hantering av hållbarhetsrisker i finansiella företag 
 • Definitionen av en hållbar investering – främjande, DNSH, m.m. 
 • Att främja hållbara investeringar eller ha hållbara investeringar som mål och att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser i investeringsbeslut (PAI) 
 • Krav på intern styrning och kontroll, kunskap, rådgivning osv. 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Hållbarhetsupplysningar – från ax till mall på en hemsida 
 • Gröna index/referensvärden, ESG-ratings och Taxonomiförordningen 
 • EU-direktiv, internationella standarder och lagar om hållbarhetsrapporter i årsredovisningen för stora, börsnoterade och finansiella företag 
 • EU-reglering kring hållbarhetsupplysningar som finansiella företag ska lämna om sina investeringar 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Hållbarhetsjuridisk utblick 
 • Kommande regelverk om företagens värdekedja, gröna obligationer m.m. 
 • Vad kan upplysningarna användas till? Exemplet Climate Litigation 
 • Sammanfattning av dagen 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.