Transporträtt, spedition och logistik

En allmän introduktion

6

lektioner

7995 SEK.

Kursen ger en praktisk överblick över de viktigaste områdena inom transporträtten samtidigt som vi går på djupet med de viktigaste reglerna. Du kommer att bli uppdaterad om specifika regler och om vilka förändringar som kan förväntas i framtiden.
 

Innehåll

Kursen ger dig en allmän introduktion till transporträtten och är upplagd med utgångspunkt från gällande rätt inom transporträtt, särskilt sjö- och transporträtt, vilket illustreras med praktiska frågeställningar och specifika fall.
Med utgångspunkt i några av de viktigaste delämnena inom transporträtten får du konkreta och praktiskt inriktade kunskaper. Vi beaktar t.ex. konsekvenserna av specifika regler - inklusive hur man undviker de vanliga misstagen, genomgång av översikter som systematiserar området för t.ex. fordran, ansvar - och ansvarsbegränsning, preskription m.m.
Oscar Tiberg är specialiserad på transporträtt, sjörätt och sjöfart. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom ett område som ofta visat sig svårt att överblicka, för att du ska kunna agera säkert och adekvat. Vi behandlar bl.a.:

  • Köp och försäljning av varor - inklusive INCOTERMS och remburser
  • Varuförsäkring och lämpligt val av försäkringsskydd
  • Transport- och logistikavtal - utformning, lämpliga villkor och fallgropar samt transportansvar och transportskador, hantering av skadeståndsanspråk och säkerställande av regresskrav
  • Grov vårdslöshet och andra former av ansvarsgenombrott
  • NSAB 2015
  • Klausuler om jurisdiktion och lagval – inklusive skiljeklausuler och alternativ tvistlösning
  • Senaste rättspraxis
 

Målgrupp

Jurister, juridiska biträden, anställda inom transportsektorn, transportköpare, frakt- och logistikansvariga i företag, försäkringsanställda, besiktningsmän och andra som sysslar med transport- och speditionsärenden och vill bli uppdaterade i fält.