Kurser

Transporträtt, spedition och logistik

En allmän introduktion

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen ger en praktisk överblick över de viktigaste områdena inom transporträtten samtidigt som vi går på djupet med de viktigaste reglerna. Du kommer att bli uppdaterad om specifika regler och om vilka förändringar som kan förväntas i framtiden.

Kursen ger dig en allmän introduktion till transporträtten och är upplagd med utgångspunkt från gällande rätt inom transporträtt, särskilt sjö- och transporträtt, vilket illustreras med praktiska frågeställningar och specifika fall.

Med utgångspunkt i några av de viktigaste delämnena inom transporträtten får du konkreta och praktiskt inriktade kunskaper. Vi beaktar t.ex. konsekvenserna av specifika regler - inklusive hur man undviker de vanliga misstagen, genomgång av översikter som systematiserar området för t.ex. fordran, ansvar - och ansvarsbegränsning, preskription m.m.

Oscar Tiberg är specialiserad på transporträtt, sjörätt och sjöfart. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom ett område som ofta visat sig svårt att överblicka, för att du ska kunna agera säkert och adekvat. Vi behandlar bl.a.:

  • Köp och försäljning av varor - inklusive INCOTERMS och remburser
  • Varuförsäkring och lämpligt val av försäkringsskydd
  • Transport- och logistikavtal - utformning, lämpliga villkor och fallgropar samt transportansvar och transportskador, hantering av skadeståndsanspråk och säkerställande av regresskrav
  • Grov vårdslöshet och andra former av ansvarsgenombrott
  • NSAB 2015
  • Klausuler om jurisdiktion och lagval – inklusive skiljeklausuler och alternativ tvistlösning
  • Senaste rättspraxis
 

Målgrupp

Jurister, juridiska biträden, anställda inom transportsektorn, transportköpare, frakt- och logistikansvariga i företag, försäkringsanställda, besiktningsmän och andra som sysslar med transport- och speditionsärenden och vill bli uppdaterade i fält.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.