Kurser

Skiljande från anställningen

Få en noggrann redovisning över viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen

2,5

timmar

2900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Frågan om det föreligger grund för att skilja en arbetstagare från anställning på grund av personliga skäl är en dagligt förekommande fråga. Frågan berör lika mycket den personalansvarige som den facklige företrädaren.

Vid seminariet redovisas utifrån artikeln ”Skiljande från tjänsten – de personliga skälen” viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen. Seminariet innehåller därtill en analys av vad bytet i LAS från saklig grund till sakliga skäl betyder i praktiken och reflektioner utifrån även den senaste tidens rättsfall.

Frukostseminariet behandlar bland annat:

  • Reglerna kring uppsägningar av personliga skäl
  • Vad kan vara grund för upphörande av anställning?
  • Uppsägning eller avskedande?
  • Måste arbetsgivaren följa ett givet "uppsägningsschema"?
  • Vilka faktorer har betydelse för bedömningen om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?
  • Vilken praktisk betydelse får det att saklig grund ersätts av sakliga skäl?

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med kvalificerade personalfrågor.


Program

08.15-08.30 Registrering
08.30–11.15 Seminarium (inkl. bensträckare)

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f