Kurser

Arbetsrätt 2

En fördjupningskurs på 3 dagar 

21

lektioner

19000 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Kursen behandlar:

 • Nyheter och trender på arbetsrättens område
 • Anställningsskyddet och de personliga skälen
 • Diskrimineringslagarna
 • Lönen och löneskyddet
 • Turordningskretsar och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Arbetsrättsliga problem vid övergång av verksamhet

Målgrupp

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer samt till andra som önskar förbättra eller uppdatera sina kunskaper i arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Program DAG 1 Annika Elmér
08.30-09.00 Kaffe och smörgås

09.00-10.00 Nyheter och trender på arbetsrättens område
 
10.00 – 10.30 Anställningsavtalet
 
 • Avtalets ingående, skriftlig information 
 • Avtalets innehåll 
 • Anställningsformer  
 • Omplacering inom ramen för anställningen  

10.30 – 10.45 Kaffepaus
 
10.45 - 11.15 Forts. Anställningsavtalet 

11.15 – 12.45 Anställningsskyddet – Personliga skäl 
 • Uppsägning  
 • Avsked  
 • Formalia 
 • Processförutsättningar 
 • Skadestånd m.m.   

12.45 – 13.45 Lunch 

13.45 – 15.00 Forts. Anställningsskyddet – Personliga skäl 

15.00 – 15.15 Kaffepaus  

15.15 – 16.45 Forts. Anställningsskyddet – Personliga skäl  

Program DAG 1Erik Danhard

08.30-09.00 Kaffe och smörgås 

09.00-10.10 Lönen och löneskyddet  
 • Kvittning, justering, löneavdrag  
 • Kollektivavtalets löneskydd  

10.10-10.30 Kaffepaus 

10.30-12.45 Forts. Lönen och löneskyddet  
Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer 

12.45-13.45 Lunch 
 
13.45-14.45 Forts. Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer   
Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor  

14.45-15.00 Kaffepaus 

15.00-16.00 Forts. Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor  

16.00- 16.45 Perspektiv på den svenska arbetsrätten 
 

PROGRAM DAG 3  Henric Diefke & Sophie Thörne 

08.30-09.00 Kaffe och smörgås 

09.00- 10.30 Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler 

10.30 – 10.45 Kaffepaus

10.45-11.15 Forts. Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler 

11.15-12.45 Speciella arbetsrättsliga problem vid företagsöverlåtelse och annan övergång av verksamhet 

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.45 MBL - några förhandlingsfrågor. Facklig förtroendeman 

14.45-15.15 Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis 

15.15-15.30 Kaffepaus

15.30-16.30 Forts. Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis 

16:30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f