Kurser

Arbetsrätt 2

En fördjupningskurs på 3 dagar 

21

timmar

19000 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Kursen behandlar:

 • Nyheter och trender på arbetsrättens område
 • Anställningsskyddet och de personliga skälen
 • Diskrimineringslagarna
 • Lönen och löneskyddet
 • Turordningskretsar och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Arbetsrättsliga problem vid övergång av verksamhet


Målgrupp

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer samt till andra som önskar förbättra eller uppdatera sina kunskaper i arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.


Program

DAG 1 
Undervisare: Annika Elmér

Kl. 08:30 - 09:00  Kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:00 
Nyheter och trender på arbetsrättens område
 
Kl. 10:00 – 10:30 

Anställningsavtalet 
 • Avtalets ingående, skriftlig information 
 • Avtalets innehåll 
 • Anställningsformer  
 • Omplacering inom ramen för anställningen  

Kl. 10:30 – 10:45 Kaffepaus
 
Kl. 10:45 11:15 
Forts. Anställningsavtalet 

Kl. 11:15 – 12:45 
Anställningsskyddet – Personliga skäl 
 • Uppsägning  
 • Avsked  
 • Formalia 
 • Processförutsättningar 
 • Skadestånd m.m.   

Kl. 12:45 – 13:45 Lunch 

Kl. 13:45 – 15:00 
Forts. Anställningsskyddet – Personliga skäl 

Kl. 15.00 – 15:15 Kaffepaus  

Kl. 15:15 – 16:45 
Forts. Anställningsskyddet – Personliga skäl  DAG 2 
Undervisare: Erik Danhard

Kl. 08:30 – 09:00 Kaffe och smörgås 

Kl. 09:00 – 10:10 
Lönen och löneskyddet  
 • Kvittning, justering, löneavdrag  
 • Kollektivavtalets löneskydd  

Kl. 10:10 – 10:30 Kaffepaus 

Kl. 10:30 – 12:45 
 • Forts. Lönen och löneskyddet  
 • Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer  

Kl. 12:45 – 13:45 Lunch 
 
Kl. 13:45 – 14:45 
 • Forts. Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer   
 • Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor  

Kl. 14:45 – 15:00 Kaffepaus 

Kl. 15:00 – 16:00 
Forts. Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor  

Kl. 16:00 – 16:45 
Perspektiv på den svenska arbetsrätten 

 
DAG 3 
Undervisare: Henric Diefke & Sophie Thörne 

Kl. 08:30 – 09:00 Kaffe och smörgås 

Kl. 09:00 – 10:30 
Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler 

Kl. 10:30 – 10:45 Kaffepaus

Kl. 10:45 – 11:15 
Forts. Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler 

Kl. 11:15 – 12:45 
Speciella arbetsrättsliga problem vid företagsöverlåtelse och annan övergång av verksamhet 

Kl. 12:45 – 13:45 Lunch

Kl. 13:45 – 14:45 

MBL - några förhandlingsfrågor. Facklig förtroendeman 

Kl. 14:45 – 15:15
Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis 

15.15-15.30 Kaffepaus

Kl. 15:30 – 16:30
Forts. Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis 

Kl. 16:30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f