Kurser

Skadestånd i kontraktsförhållanden

 Få en bred överblick över skadeståndsansvaret i avtalsförhållanden

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Syftet med kursen är dels att ge en överblick över de praktiska problem och oklarheter som kan uppkomma vid tvister om skadeståndsansvar, dels att ge kunskap om vad gällande rätt innebär och om hur risker och problem kan förebyggas genom avtalet. Tonvikten ligger på skadestånd i kommersiella avtalsförhållanden, även om också konsumentavtal berörs.

Under kursen diskuteras bland annat allmänna förutsättningar för skadeståndsansvar, olika typer av ansvarssituationer och möjligheten att friskriva sig eller begränsa sitt ansvar. Särskild uppmärksamhet ges åt prejudikat på området.

Genom kursen får deltagarna kunskap som kan användas för att förebygga ansvarsproblem, minimera risker och för att lösa redan uppkomna problem i en mängd olika kontraktssituationer.

Kursen behandlar bland annat: 

 • En överblick över de allmänna förutsättningarna för skadeståndsskyldighet i kontraktsförhållanden.
 • Skadestånd p.g.a. avtalsbrott.
 • Skadestånd p.g.a. garantier och särskilda utfästelser.
 • Skillnaden mellan omsorgs- och resultatförpliktelser.
 • Utomobligatoriskt ansvar i avtalsförhållanden.
 • Skadestånd i kontraktskedjor – medhjälparansvar.
 • Köprättsligt skadeståndsansvar
 • Rådgivaransvar
 • Risker och fallgropar avseende ansvarsbegränsningar och ändrade förhållanden. 
 • Jämkning av ansvarsbegränsningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig bland annat mot advokater, affärsjurister, domare, bolagsjurister, myndigheter.

Program

09.00-10.00 Allmänna utgångspunkter – en översikt
 • Förhållandet mellan inom- och utomobligatoriskt skadestånd i kontraktsförhållanden 
 • Grundförutsättningar för skadestånd 
 • Skadeståndets omfattning: beräkning, medverkan, jämkning 
   
10.00-10.15 Kaffepaus 
 
10.15-11.30 Närmare om skadeståndsansvaret  
 • På vilka grunder kan skadeståndsskyldighet uppstå i kontraktsförhållanden? Särskilt om avtalsbrott, garantier och utomobligatoriskt ansvar. 
 • Skadeståndsansvar p.g.a. avtalsbrott. Särskilt om betydelsen av att skilja mellan omsorgs- och resultatförpliktelser. 
 • Tillämplig ansvarsform: culpa, presumtionsansvar, kontrollansvar eller annan ansvarsform?  
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Fördjupande exempel 
 • Köprättsligt ansvar 
 • Rådgivaransvar 
 • Ansvar i kontraktskedjor – särskilt om medhjälparansvar 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Befrielsegrunder och ansvarsbegränsningar 
 • Hur påverkas skadeståndsskyldigheten av ändrade förhållanden? 
 • Ansvarsbegränsningar 
 • Jämkning av ansvarsbegränsningar. När är de oskäliga? 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.