Kurser

Internationella avtal

Med utgångspunkt i den internationella köplagen

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Kursen utgår från den internationella köplag som är dispositiv rätt för de flesta internationella köpavtal – CISG – och de möjligheter som även utanför dess tillämpningsområde finns för parter att skapa ett stabilt och förutsebart underlag för internationella avtal. För andra avtalsobjekt än varor baseras kursen på regleringen i Unidroit Principles (2016).


Under kursen kommer föreläsningar att blandas med diskussioner mellan deltagarna.


Nyttan med kursen

Genom kursen får du...


  • Kunskap om innehållet i CISG och Unidroit Principles (2016)
  • Kunskap om skillnader och likheter mellan de internationella regelverken och motsvarande nationell svensk rätt
  • Förståelse för grundläggande skillnader mellan olika slags avtalsobjekt och därav föranledda juridiska konskekvenser
  • Verktyg för att hantera låsningar beträffande lagvals- och forumfrågor
  • Verktyg för att undvika obehagliga överaskningar i form av nationella särlösningar i andra länders rättsliga reglering


Målgrupp

  • Advokater och andra jurister verksamma med internationella avtal
  • Säljare och inköpare verksamma med internationella avtal

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.