Kurser

Internationella avtal

Med utgångspunkt i den internationella köplagen

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

Kursen utgår från den internationella köplag som är dispositiv rätt för de flesta internationella köpavtal – CISG – och de möjligheter som även utanför dess tillämpningsområde finns för parter att skapa ett stabilt och förutsebart underlag för internationella avtal. För andra avtalsobjekt än varor baseras kursen på regleringen i Unidroit Principles (2016).


Under kursen kommer föreläsningar att blandas med diskussioner mellan deltagarna.


Nyttan med kursen

Genom kursen får du...


  • Kunskap om innehållet i CISG och Unidroit Principles (2016)
  • Kunskap om skillnader och likheter mellan de internationella regelverken och motsvarande nationell svensk rätt
  • Förståelse för grundläggande skillnader mellan olika slags avtalsobjekt och därav föranledda juridiska konskekvenser
  • Verktyg för att hantera låsningar beträffande lagvals- och forumfrågor
  • Verktyg för att undvika obehagliga överaskningar i form av nationella särlösningar i andra länders rättsliga reglering


Målgrupp

  • Advokater och andra jurister verksamma med internationella avtal
  • Säljare och inköpare verksamma med internationella avtal

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.