Undervisare

Tillbaka

Niklas Arvidsson

Professor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet

Niklas Arvidsson är professor vid Institutionen för handelsrätt (Lunds universitet) och ansvarig för ett flertal kurser inom bl.a. affärsrättens område. Han disputerade 2010 på en avhandling om aktieägaravtal och bedriver forskning och undervisning inom förmögenhetsrättens och associationsrättens områden.