Kurser

Plan- och byggrätt

En grundläggande kurs om de centrala delarna av plan- och byggrätten

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll
Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten. D.v.s. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser och avvägning av allmänna och enskilda intressen. Det inkluderar även översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och processen vid överklagande (processens ram, partsställning m.m.).

Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv. Som deltagare får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom förståelse av de bakomliggande principerna och sambanden i plan- och bygglagstiftningen.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Kommunala planmonopolet
  • Allmänna och enskilda intressen
  • Översiktsplan och detaljplan
  • Bygglov
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift
  • Processen vid överklagande

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. kommun- och stadsjurister, domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare etc.

Program

09.00-12.00 Planmonopolet, översiktsplanen, detaljplanen och bygglovet 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00-14.30 Forts. bygglovet 
 
14.30-14.50 Kaffepaus 
 
14.50-16.30 Tillsyn och överklagande 
 
16.30-17.00 Uppsummering och avslutning

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.