Undervisare

Tillbaka

Jesper Blomberg

Specialist Counsel, Delphi

Jesper Blomberg har arbetat på Delphi sedan 2022. Han är även verksam som lärare i offentlig rätt på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har tidigare arbetat som bl.a. rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som råd på Kammarrätten i Jönköping och som jurist på Sveriges geologiska undersökning. Han har även varit engagerad i lagstiftningsarbete på det plan- och byggrättsliga området, senast 2020-2021 som särskild utredare i Bygglovsutredningen. Jesper Blomberg arbetar framför allt med miljörätt och speciell fastighetsrätt, t.ex. med frågor enligt plan- och bygglagen, nyttjanderättsfrågor, tillstånds- och koncessionsfrågor samt tillsynsfrågor. Han arbetar även med kommunalrätt, allmän förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.