Kurser

Ordförande på bolagsstämma

En praktisk introduktion 

5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursen går igenom stämmoarbetet i noterade bolag – alltifrån förberedelser och kallelse till medverkan vid stämma som ordförande. Delar utgör en grundläggande översikt, medan andra delar fördjupar sig i några särskilda frågor och innehåller värdefulla praktiska tips. Utgångspunkten är årsstämman.

Syftet med denna kurs är att ge en grundläggande genomgång av de för bolagsstämmor centrala frågorna med särskild tonvikt på ordförandens roll. Kursen är avsedd att utgöra en bra förberedelse för var och en som kommer arbeta med vårens stämmor.


Ämnen på kursen inkluderar:

 • Planering
 • Krav på kallelsens innehåll
 • Kallelseregler
 • Uppgifter på hemsidan
 • Stämmomaterial
 • Anmälningsförteckning
 • Fullmakter
 • Inpassering
 • Genomförande av val
 • Genomförande av beslut i sakfråga
 • Acklamtion eller omröstning
 • Frågerätt

 

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister eller andra, t.ex styrelseledamöter, som har ansvarsområden i anslutning till bolagsstämma.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.