Kurser

Ordförande på bolagsstämma

En praktisk introduktion 

5

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Kursen går igenom stämmoarbetet i noterade bolag – alltifrån förberedelser och kallelse till medverkan vid stämma som ordförande. Delar utgör en grundläggande översikt, medan andra delar fördjupar sig i några särskilda frågor och innehåller värdefulla praktiska tips. Utgångspunkten är årsstämman.

Syftet med denna kurs är att ge en grundläggande genomgång av de för bolagsstämmor centrala frågorna med särskild tonvikt på ordförandens roll. Kursen är avsedd att utgöra en bra förberedelse för var och en som kommer arbeta med vårens stämmor.


Ämnen på kursen inkluderar:

 • Planering
 • Krav på kallelsens innehåll
 • Kallelseregler
 • Uppgifter på hemsidan
 • Stämmomaterial
 • Anmälningsförteckning
 • Fullmakter
 • Inpassering
 • Genomförande av val
 • Genomförande av beslut i sakfråga
 • Acklamtion eller omröstning
 • Frågerätt

 

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater och biträdande jurister eller andra, t.ex styrelseledamöter, som har ansvarsområden i anslutning till bolagsstämma.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.