Kurser

Omprövning och överklagande av skattebeslut

En praktisk kurs som även beaktar den nya förvaltningslagen

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

En grundlig genomgång av ett tänkt praktikfall, där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning. Genomgången gäller hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande.

Den som har genomgått kursen ska inte bara tillägna sig hur själva skattemålet bör hanteras, utan kursdeltagarna kommer dessutom att lära sig hur många olika mål förutom själva skattemålet som samma skatteärende kan leda till och vad även dessa konkret innebär.

Kursen berör i första hand skatteförfarandelagen och förvaltningsprocesslagen, men även den nya förvaltningslagen, som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, beaktas.

På kursen får du:

  • En kort genomgång med exempel på nyheterna i den nya förvaltningslagen
  • Rättskipning, översikt
  • Rättssäkerhet, rättskipning, förvaltning, förvaltningsbesvär och rättsmedel
  • Europarätten och en mer allmän rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut
  • Praktikfallet avseende hanteringen av ett skatteärende
  • Särskilt om rättsprövning i kombination med ansökan om resning samt något om befrielse från vissa skatter och avgifter

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister, redovisningskonsulter och andra konsulter som åtar sig uppdrag att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut avseende skatter och avgifter.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Kursmaterialet utgörs av e-boken Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial, av Björn Forssén. Boken fungerar inte bara som kursmaterial, utan blir också ett verktyg för deltagarna att gå tillbaka till, efter avslutad kurs, för att hantera konkreta problem som de ställs inför i egenskap av biträde eller ombud åt dem som behöver hjälp med att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut angående olika skatter och avgifter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.