Kurser

Ägarledda företag

Skattefrågor i små och medelstora företag

6

timmar

7995 SEK.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten.

Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit i gång ett tag.

Kursen riktar sig givetvis också direkt till ägarnivån i det mindre eller medelstora företaget, och inte bara till deras rådgivare. Deltagaren ska efter kursen kunna bedöma om det är lämpligt att gå vidare med en eller flera frågor till sin skatterådgivare.


Innehåll

  • Kursen innehåller frågor om olika skattesituationer i ägarledda företag med avseende på företagets ägarnivå och på dess verksamhetsnivå, varvid olika företagsformer berörs.
  • Kursdeltagarna ska kunna följa en röd tråd, där olika situationer behandlas som bör beaktas redan vid starten av ett företag, så att företagets ägare helst ska slippa att ställa sig frågan ”varför tänkte jag inte på det från början?” Det kan vara praktiskt eller formellt svårt att ändra olika rutiner skattemässigt när företaget har varit verksamt en tid.
  • De företagsformer som berörs är i första hand enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.
  • De skatter och avgifter som berörs är i första hand inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt (moms). Genomgående behandlas kopplingar mellan dem.


Målgrupp

Redovisningskonsulter och revisorer samt advokater, affärsjurister och rådgivare inom bank och finans vars kunder är små och medelstora företag med behov av att planera sin verksamhet skattemässigt sett från början eller som vill ändra företagsform av samma skäl i det mer mognade företaget. Kursen passar även väl för rådgivare i starta eget-organisationer och liknande.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Kursdokumentationen utgörs i första hand av studiematerialet ”IMPAKT om skatter för ägarledda företag” av Björn Forssén, som även ska fungera som ett verktyg för kursdeltagarna att gå tillbaka till efter kursen, för att strukturera sina frågor om skatter och avgifter.

Materialet ska på så sätt också fungera som ett stöd för genomgångar som företagaren och dennes rådgivare gör när behov eventuellt uppstår av fördjupande analys och planering avseende skatteproblem. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.