Konferens

Förvaltningsprocessrättsdagen

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Förvaltningsprocessrätt är ett rättsområde som snabbt fått mycket stor betydelse, särskilt i takt med att unionsrättsliga frågor i allt större utsträckning förväntas lösas i våra förvaltningsdomstolar. På denna nyhetsdag får deltagaren en uppdatering i den senaste praxisen från Högsta förvaltningsdomstolen samt fördjupning i ett antal teman som ger både parter och domare mycket huvudbry.

Efter stor efterfrågan genomförs äntligen Förvaltningsprocessrättsdagen för första gången i april 2024 och avses gå årligen för i första hand jurister som kommer i kontakt med förvaltningsprocessrättsliga frågor. Varmt välkommen och kom ihåg att boka din plats i god tid!

Årets tema

Hur klarar förvaltningsdomstolarna av sin processrätt?

Målgrupp

Jurister verksamma inom rättsområden där förvaltningsprocessrätten aktualiseras, t.ex. skatt, offentlig upphandling, tillstånd och tillsyn (regulatoriska frågor), kommersiell förvaltningsrätt, socialförsäkring etc.
Dagen passar även icke-jurister som kommer i kontakt med förvaltningsprocessrättsliga frågor, t.ex. enhetschefer, utredare, samordnare, handläggare, konsulter och motsvarande.

Program

08:30-09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

08:45-09:00 Insläpp för deltagare på distans

09:00-09:10 Inledning JUC och moderatorer Jesper och Patrik

09:10-10:10 Nyheter inom förvaltningsprocessrätt
Under passet redogörs för ny lagstiftning och praxis som rör centrala förvaltningsprocessuella frågor. Praxis härrör huvudsakligen från Högsta förvaltningsdomstolen under tiden 2022–2023. Viss senare praxis från Mark- och miljööverdomstolen och Migrationsöverdomstolen kommer också att beröras.
Föreläsare: Jesper Blomberg och Patrik Södergren

10:10-10:30 Kaffepaus

10:30-11:30 Utredningsansvaret – klarar förvaltningsdomstolarna av det? 
  • Vad är egentligen förvaltningsdomstolarnas uppgift? 
  • Hur kan domstolarna gå till väga för att fullgöra sin uppgift? 
  • Har domstolarna tillräckliga förutsättningar att klara av det?
Föreläsare: Henrik Hedberg och Peder Liljeqvist

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:20 Den processuella rollfördelningen mellan myndighet och domstol
  • Försäkringskassans organisation och struktur för det rättsliga arbetet
  • Myndighetens arbete med processföring och prejudikatmål
  • Några rättsfrågor som Försäkringskassan för tillfället driver i domstol

Föreläsare: Emma Holm och Linda Funk

13:20-13:30 Bensträckare/teknikpaus

13:30-14:10 Pass 4 uppdateras inom kort!
Föreläsare:

14:10-14:30 Kaffepaus

14:30-15:20 Bevisvärdering i förvaltningsdomstol – exemplet sjukförsäkringen
Under passet diskuteras bevisvärdering inom förvaltningsdomstol som rör frågor kopplade till sjukförsäkringen. Utgångspunkten tas i principen om fri bevisvärdering och läkarintygens utformning och innehåll. Om, och i så fall hur, värderas läkarintyg i förvaltningsprocessen?
Föreläsare: Ruth Mannelqvist

15:20-15:30 Bensträckare/teknikpaus

15:30-16:30 Paneldebatt: Hur klarar förvaltningsdomstolarna av sin processrätt?
Under den avslutande paneldebatten kommer moderatorerna att koppla tillbaka till respektive talares föredrag och ställa uppföljande frågor som avser att knyta ihop temat för dagen, nämligen hur förvaltningsdomstolarna klarar av tillämpningen av de förvaltningsprocessrättsliga regler och principer som finns. Diskussionen avser förutom nuläge också belysa de eventuella utmaningar som förvaltningsdomstolarna står inför när det gäller dessa frågor.

16:30 Sammanfattning av dagen och avslut
Föreläsare: Jesper Blomberg och Patrik Södergren

16.40-18.00 Avslutning och mingel med förfriskningar

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f