Konferens

Förvaltningsprocessrättsdagen

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Förvaltningsprocessrätt är ett rättsområde som snabbt fått mycket stor betydelse, särskilt i takt med att unionsrättsliga frågor i allt större utsträckning förväntas lösas i våra förvaltningsdomstolar. På denna nyhetsdag får deltagaren en uppdatering i den senaste praxisen från Högsta förvaltningsdomstolen samt fördjupning i ett antal teman som ger både parter och domare mycket huvudbry.

Efter stor efterfrågan genomförs äntligen Förvaltningsprocessrättsdagen för första gången i april 2024 och avses gå årligen för i första hand jurister som kommer i kontakt med förvaltningsprocessrättsliga frågor. Varmt välkommen och kom ihåg att boka din plats i god tid!

Årets tema

Hur klarar förvaltningsdomstolarna av sin processrätt?

Målgrupp

Jurister verksamma inom rättsområden där förvaltningsprocessrätten aktualiseras, t.ex. skatt, offentlig upphandling, tillstånd och tillsyn (regulatoriska frågor), kommersiell förvaltningsrätt, socialförsäkring etc.
Dagen passar även icke-jurister som kommer i kontakt med förvaltningsprocessrättsliga frågor, t.ex. enhetschefer, utredare, samordnare, handläggare, konsulter och motsvarande.

Program

08:30-09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

08:45-09:00 Insläpp för deltagare på distans

09:00-09:10 Inledning JUC och moderatorer Jesper och Patrik

09:10-10:10 Nyheter inom förvaltningsprocessrätt
Föreläsare: Jesper Blomberg och Patrik Södergren

10:10-10:30 Kaffepaus

10:30-11:30 Utredningsansvaret – klarar förvaltningsdomstolarna av det? 
  • Vad är egentligen förvaltningsdomstolarnas uppgift? 
  • Hur kan domstolarna gå till väga för att fullgöra sin uppgift? 
  • Har domstolarna tillräckliga förutsättningar att klara av det?
Föreläsare: Henrik Hedberg och Peder Liljeqvist

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:20 Den processuella rollfördelningen mellan myndighet och domstol
  • Försäkringskassans organisation och struktur för det rättsliga arbetet
  • Myndighetens arbete med processföring och prejudikatmål
  • Några rättsfrågor som Försäkringskassan för tillfället driver i domstol
​​​​
Föreläsare: Emma Holm och Linda Funk

13:20-13:30 Bensträckare/teknikpaus

13:30-14:10 Pass 4
Föreläsare:

14:10-14:30 Kaffepaus

14:30-15:20 Bevisvärdering i förvaltningsdomstol – exemplet sjukförsäkringen
Föreläsare: Ruth Mannelqvist

15:20-15:30 Bensträckare/teknikpaus

15:30-16:30 Paneldebatt: Hur klarar förvaltningsdomstolarna av sin processrätt?
Föreläsare:

16:30 Sammanfattning av dagen och avslut
Föreläsare: Jesper Blomberg och Patrik Södergren

Dela på sociala medier

in
t
f