Undervisare

Tillbaka

Kaveh Feliciano

Business Development Director, Citycon

Kaveh Feliciano arbetar med affärsutveckling med nordiskt perspektiv på det Helsingfors-noterade fastighetsbolaget Citycon sedan hösten 2020. Till arbetsuppgifterna hör sondering och analys av potentiella förvärvsobjekt, JV:n och markanvisningar i linje med Citycons strategi att diversifiera sin fastighetsportfölj. Dessförinnan var Kaveh anställd på ALM Equity där han arbetade i närmare sex år med projektutveckling av främst bostadsrätter och hyresrätter.

Kaveh har hittills haft ansvar för projektutveckling och transaktioner av fler än 1200+ färdigställda bostäder. Han har även avlagt civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad vid KTH.