Undervisare

Tillbaka

Henrik Ståhlberg

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Henrik Ståhlberg har närmare tjugo års erfarenhet av juridisk rådgivning med särskild inriktning mot fastighetsjuridik. Henrik är specialiserad inom fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling och levererar en helhetslösning till klient innefattande rådgivning, förhandling, granskning och kvalitetssäkring genom hela transaktionsförfarandet.

Henrik är därtill en mycket uppskattad föredragshållare och håller regelbundet utbildningar i fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling.