Undervisare

Tillbaka

Håkan Rundgren

Partner, Vista Skadejuridik

Håkan har ett förflutet inom bolagsrätt och affärsjuridik och är sedan 15 år inriktad mot skadestånds- och försäkringsrätt.
Han arbetar löpande med uppdrag inom ansvarsskadereglering, tvistlösning och juridisk rådgivning, ofta för försäkringsbolag.

Håkan har specialistkompetens inom professionsansvar, tekniska konsultansvar och ren förmögenhetsskada, med en särskild förkärlek för reklamationsfrågor.

Sedan 2019 driver Håkan Vista Skadejuridik tillsammans med Markus Jonsson