Undervisare

Tillbaka

Markus Jonsson

Partner, Vista Skadejuridik

Markus har omfattande erfarenhet av skadereglering och arbete på försäkringsbolag bland annat som skadechef.
Han arbetar löpande som intern och extern jurist inom ansvarsskadereglering, försäkringsrätt, villkorsfrågor, tvistlösning och juridisk rådgivning till främst försäkringsbolag.

Markus har specialistkompetens inom professionsansvar, konsultansvar, entreprenad och ren förmögenhetsskada, med en förkärlek för regresser.

Sedan 2019 driver Markus Vista Skadejuridik tillsammans med Håkan Rundgren