Undervisare

Tillbaka

Johan Engdahl

Partner och advokat, Advokatfirman Delphi

Johan Engdahl ansvarar för rättsområdet dataskydd/GDPR och är en av Sveriges mest erfarna advokater inom dataskydd och integritet. Han har tidigare varit högst ansvarig för dataskyddsfrågor på Volvo Cars och lett deras GDPR-arbete inför att lagen började gälla.

Johan Engdahl har stor kunskap och erfarenhet vad gäller de praktiska och organisatoriska frågorna kring efterlevnad av GDPR och bistår idag många företag, kommuner och myndigheter med dessa frågor.