Undervisare

Tillbaka

Per Mildner

Advokat Per Mildner, partner på Lindahl Advokatbyrå

Per Mildner var bolagsjurist vid ABB på 90-talet och har under en 25-årsperiod uteslutande arbetat med Industriella Anläggningsleveranser.

Per har mycket stor erfarenhet, såväl nationellt som internationellt, av de frågor som rör sådana avtal.

Utöver sitt arbete med komplexa avtal och projekt avseende Industriella Anläggningsleveranser är Per en ofta anlitad föredragshållare inom området.

Per har under lång tid haft ett särskilt intresse för FIDIC-villkoren och anlitas av såväl Lunds- som Stockholms Universitet för att föreläsa om skillnader mellan FIDIC och andra standardavtal.