Undervisare

Tillbaka

Per Mildner

Advokat Per Mildner, partner på Lindahl Advokatbyrå

Per är sedan 30 år tillbaka specialiserad inom området industriella anläggningar och kraftverk. Han har tidigare arbetat som bolagsjurist vid ABB och har omfattande internationell erfarenhet.

Utöver att arbeta med avtal och avtalsförhandlingar inom området hjälper Per ofta klienter, både på beställar- och leverantörssidan, att följa större kraft- och industriella anläggningsprojekt tills de är slutförda.

Per undervisar regelbundet om skillnader mellan FIDIC-villkoren och svenska standardavtal på Lunds och Stockholms universitet. Per är också i slutfasen på arbetet med en bok om avtal för industriella anläggningsleveranser, med särskild tonvikt på ABA 99, som han skriver tillsammans med professorerna Per Samuelsson och Niklas Arvidsson vid Lunds universitet.