Undervisare

Tillbaka

Lina Stenson

Advokat, Lindahl Advokatbyrå

Lina Stenson är specialiserad inom entreprenadrätt. Hon har särskild erfarenhet av granskning och upprättande av förfrågningsunderlag för olika typer av entreprenader samt rådgivning till entreprenörer och beställare i olika entreprenadfrågor liksom under olika skeden av entreprenaden. Lina har bl a en bakgrund som legal counsel hos Skanska.