Nätverk

Nätverk i Hållbarhet och ESG

Vi djupdyker i den praktiska implementeringen och förståelsen av ESG-paketet och hållbarhetsstrategier

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Hållbarhetsarbetet har blivit allt viktigare för företag i dagens samhälle. Med det kommer en rad nya förhållningssätt och regleringar, däribland EU:s lagstiftning och cirkulär ekonomi. Hur bedömer man vilka kriterier som ska prioriteras för att skapa effekt och förändring på lång sikt? Vilka utmaningar behöver övervinnas för att företag ska kunna uppnå en naturlig övergång till en cirkulär ekonomi?

I vårt nätverk får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och skapa värdefulla kontakter med andra branschexperter. Under säsongen leds nätverket av våra kompetenta och skickliga nätverksledare och kommer fokusera på att förstå och implementera EU:s lagstiftning i verksamheten, hållbarhetsredovisning enligt CSRD och det indirekta ansvaret inom företagens värdekedja.

Vi undersöker hur man kan hantera samhällsansvar, mänskliga rättigheter och gröna kontrakt med leverantörer för att främja hållbarhet och positiva förändringar. Ytterligare teman nätverket berör inkluderar biologisk mångfald och dess betydelse för en hållbar framtid.

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena: 


EU-lagstiftning och rapportering som inkluderar:
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
ESRS (European Sustainability Reporting Standards)
CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

Rapportering:
Hur kan vi få våra insatser bäst representerade i siffror och resultat – och vad ska vi prioritera? Vilka kontrollmekanismer är det och vilket arbetssätt är bäst för att uppnå ett effektivt flöde. 

Att leda i hållbarhet:
Vilken form av ledarskap tillämpar sig bäst för att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter i företagets strategier och beslut. Hur kan du aktivt styra en organisation mot hållbara och ansvarsfulla affärsprinciper. Hur kan vi samverka mellan avdelningar, ett helt annat tänk och ansvar när det kommer till Hållbarhet framgent.

Verksamhetsmodeller:
Rollerna, ansvaret och ägarskapet blir avgörande komponenter för framgångsrik implementering av hållbarhetsstrategier. 

Exempel på andra ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksträffarna:

  • Biologisk mångfald
  • Mänskliga rättigheter
  • Social hållbarhet 
  • Gröna kontrakt
  • Intressentengagemang 

 

Målgrupp

Deltagarna i nätverket är chefer och nyckelpersoner för hållbarhet i privata företag, organisationer, offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med eller har erfarenhet av ansvar för hållbarhet i praktiken. Nätverket riktar sig också till dig som är partner, advokat och arbetar med rådgivning inom fältet.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f