Undervisare

Tillbaka

Melanie Sjögren

Hållbarhetschef, Setra Group

Melanie Sjögren är utbildad Civilingenjör i Kemiteknik med inriktning Industriell ekologi på KTH i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet från energibranschen där hon jobbat i 14 år på både större och mindre företag. Inom energibranschen har hon jobbat med energicontrolling, affärsutveckling, strategi, styrmedel och hållbarhet.

Idag är Melanie Hållbarhetschef på ett av Sveriges största träindustriföretag, Setra som ägs av Sveaskog och Mellanskog. Setra förädlar skogsråvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga och högförädlade produkter för byggande och boende, restprodukterna som uppstår används till energiframställning i både värme- och transportsektorn. Setra har en lång och bred värdekedja som sträcker sig från skogen till slutkund världen över. Frågor som ligger nära Melanie är transparens i hållbarhetsarbete, att hela tiden öka prestandan i företagets hållbarhetsarbete, transport, förnybara energilösningar, systemperspektiv, hållbara leverantörskedjor, hållbarhetsrapportering och mycket mer.

Melanie sitter också med som styrelseledamot i Närverket för Hållbart näringsliv (NHN) samt i Alltingets Skogspolitiska nätverk.