Undervisare

Tillbaka

Anna Arnsvik

Executive Strategy, Sustainability and Leadership Partner, MIAN Minds

Anna Arnsvik är utbildad kemiingenjör på LTH, och arbetar idag med hållbarhetsstrategi hos MIAN Minds.

Anna har lång erfarenhet av exekutivt strategiskt ledningsgrupparbete och hållbarhetsfrågor. Sedan fyra år tillbaka har Anna utökat sina ansvarsområden inom hållbarhet, value impact och ESG i globala nätverk, samt byggt upp och implementerat nordiska hållbarhetsstrategier.

Frågor som engagerar Anna är humana värderingar, ledarskap och inspiration till en hållbar framtid, jämlik rätt till god hälsa, FN:s Sustainability Development Goals, social hållbarhet, miljöpåverkan, impact valuation och hur man kan katalysera hållbar förändring.

Hon arbetar även som volontär inom barn- och ungdomsidrott, geo mapping samt internationella mentorskap, bl.a Health Tech Africa i samarbete med Norrsken.