Nätverk

Nätverk i Framtidens energilösningar

Vi utforskar kunskapsdelning och bästa praxis för att främja en hållbar energiomvandling.

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

I framtidens energilösningar framträder en spännande omvälvning mot förnybar energi som drivs av stigande elpriser, progressiva regelverk och banbrytande teknologier. Denna tid för energisektorn formar en ny verklighet. Hur gestaltar sig horisonten för den svenska energibranschen idag? Vilka innovationer tar ledarrollen inom detta område?


Nätverket behandlar ämnen som vätgas och dess centrala roll i den framtida energiomvandlingen som en ren och hållbar energibärare, batterier och lagring, carbon capture, elmarknad, senaste praxis och EU-lagstiftning samt handel med utsläppsrätter. Vi kommer även utforska företag och organisationers insatser inom vätgasområdet, och deras strategier för att påskynda utvecklingen och implementeringen av denna teknologi.


Tillsammans kommer vi att diskutera strategier, identifiera framväxande trender och utbyta bästa praxis för att driva innovation och främja en hållbar och effektiv energisektor.


Genom att samla erfarna energibranschexperter, ledande befattningshavare inom energi-, el-, vatten- och värmeföretag, samt specialister inom energirätt och juridiska experter, skapar vi en dynamisk och inflytelserik plattform för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte inom energiområdet. 

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena

Batterier och lagring, frekvensregleringstjänster
Utforska den snabbt växande teknologin för batterilagring och dess betydelse för att möta energibehovet, samt dess roll i att stabilisera elnätet och erbjuda frekvensregleringstjänster. På nätverket kommer vi också att diskutera framstegen inom solcellsbatterier och deras betydelse för att utnyttja och lagra solenergi effektivt, vilket spelar en viktig roll i den framtida energiomvandlingen mot hållbara och klimatvänliga lösningar.

Vätgas
Diskutera vätgas som en viktig lösning inom energiområdet och dess potential som en ren och hållbar energibärare. Utforska användningsområden inom transport, industri och energilagring samt betydelsen av vätgas för att möta klimatutmaningarna och främja övergången till en hållbar energiframtid.

14e mars (möte 2)
Gästföreläsare: Magnus Sahlin, CEO på Trelleborgs Energi

Carbon capture och handel med utsläppsrätter
Utforska tekniker och strategier för att minska koldioxidutsläpp genom koldioxidinfångning. Diskutera även betydelsen av handeln med utsläppsrätter för att styra och minska utsläpp inom energisektorn, och hur dessa mekanismer kan bidra till att uppnå hållbara miljömål.

Elmarknad
Analysera aktuella trender och utmaningar inom elhandel, regleringar och förvaltning av elportföljer.

Vindkraft
Enligt de senaste prognoserna kommer Sverige behöva mer än 300 TWh el 2030 för att kunna genomföra många av de satsningar som finns på fossilfritt stål, vätgas och elektrifiering. Vindkraften är en möjliggörare för att få mer elproduktion på plats inom en relativt snar framtid, men vilka är utmaningarna och hur ser möjligheterna för kraftslaget ut? Frågan berör såväl politik, som ekonomi, miljö och teknik.

Andra ämnen som kan komma att diskuteras:
  • EU:s politik och lagstiftning om förnybar energi samt praktisk tillämpning av EU-lagstiftning.
  • Teknik- och marknadsutveckling i den gröna omställningen
  • Avtalsstrukturer och affärsmodeller för aktörer inom kraftindustrin
  • E-mobilitet och laddinfrastruktur
  • Tillståndsprocesser inom förnybar energi

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med energifrågor, juridiska experter, in-house legals och advokater som specialiserar sig på energirätt, energi-, el-, vatten-, och värmechefer. Nätverksgruppen sätts samman av JUC:s erfarna nätverkskonsulter i syfte att åstadkomma en optimal mix av deltagare med olika erfarenheter från energisektorn.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.