Undervisare

Tillbaka

Jörgen Möller

Advokat och Partner, Cirio advokatbyrå

Jörgen Möller ingår i kontorets kompetensgrupper för Corporate Finance, Infrastruktur samt Energi och är särskilt inriktad mot företagsöverlåtelser, bolagsrätt, avtalsrätt samt infrastruktur- och energitransaktioner.

Jörgen Möller har särskilt goda erfarenheter från arbete med infrastruktur samt energifrågor och har bland annat stor erfarenhet av järnvägsprojekt, projektering, upphandling, finansiering, byggnation och drift av vindkraftparker samt köp/försäljning av energibolag.