Undervisare

Tillbaka

Anne-Marie Eklund Löwinder

Informations- och IT-säkerhetsexpert

Anne-Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges ledande experter på Informations- och IT-säkerhet med mer än 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete. Under sina 20 års tid som CISO på Internetstiftelsen ledde hon verksamheten fram till ISO 27000-certifiering. Hon är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon är också styrelseledamot i Trafikverket, i Försvarets Materielverk, Skatteverket. Hon har under många år varit medlem i cybersäkerhetsrådet för MSB. Hon är medlem i Digitaliseringsrådet och är också medlem i regeringens Samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling. 2010 utsågs Anne-Marie och fungerar fortfarande som Trusted Community Representative av ICANN, i rollen som Crypto Officer, där hon deltar i DNSSEC-nyckelgenerering för internetrotzonen. Anne-Marie är som enda svensk invald i Internet Hall of Fame.