Undervisare

Tillbaka

Kajsa Fällström Isaksson

Head of Union Relations, Nordea Bank

Kajsa Fällström Isaksson har en gedigen erfarenhet som arbetsgivarföreträdare inom det arbetsrättsliga området. Hon arbetar idag som Head of Union Relations på Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Hon har bl. a. tidigare varit på ICA Gruppen (moderbolag i ICA-koncernen) där hon varit verksam som arbetsrättsjurist med uppgift att ge kvalificerat stöd till ICA:s HR-medarbetare och chefer. Kajsa har också mångårig erfarenhet som processjurist och förhandlare på arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv.

Kajsa har dessutom varit verksam som advokat, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå med inriktning arbetsrätt, företagstransaktioner och allmänt bolagsrättsligt arbete.

Kajsa är sedan JUC startade i Sverige 2016 nätverksledare på de uppskattade nätverken i arbetsrätt för jurister och HR.