Undervisare

Tillbaka

Jenny Hellberg

Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg har mer än 20 års erfarenhet av arbetsrätt som advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå, en boutique-byrå för arbetsrätt. Elmzell är medlem av Ius Laboris, en internationell allians av advokatbyråer i mer än 50 länder specialiserade på arbetsrätt.

Jenny arbetar med alla delar av arbetsrätten för svenska såväl utländska bolag med verksamhet i Sverige när det t.ex. gäller anställning, fackliga förhandlingar, omorganisationer, avveckling, upprättande av policies, diskrimineringsfrågor etc. Hon arbetar ofta nära HR-avdelningarna i deras dagliga arbete med t.ex. anställnings- och avvecklingsavtal, förhandlingar, utredningar etc.

Jenny är sedan JUC startade i Sverige 2016 nätverksledare på de uppskattade nätverken i arbetsrätt för jurister och HR. Hon håller även regelbundet kurser i arbetsrätt.