Nätverk

Nätverk för ledande befattningshavare i bygg och anläggningsbranschen

Sparring och kunskapsutbyte för att fatta kritiska beslut

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket riktar sig till ledande befattningshavare hos företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom genomgång standardvillkor för branschen, kommer fokus att läggas på de avtalsfrågor som uppnår största möjliga affärsmässiga nytta. Syftet är att du som deltagare snabbt får användning av nya kunskaper och erfarenheter i din professionella roll.


Genom att nätverket riktar sig exklusivt till personer i beslutande ställning, ges en ovanlig tillgång till erfarna personer med inflytande i sina respektive organisationer. Deltagarna har en vana av att ställas inför och fatta beslut som påverkar den aktuella entreprenaden och även verksamheten i stort. Nätverket leds dessutom av juridiska experter inom entreprenadrätt med vana av att hantera såväl mindre som större entreprenadprojekt och med erfarenhet från interna ledningsfrågor. All denna expertis får du samlat i ett forum där du kan diskutera svåra frågor som du ställs inför i din roll som beslutsfattare i din organisation. Inom nätverket gäller självklart principen att det som sägs i rummet stannar i rummet.


Nätverksträffarna tar avstamp i nedan förslagna teman där vi går igenom aktuella lagar, standardvillkor (såsom exempelvis AB 04, ABT 06 och ABK 09) och praxis med utgångspunkt i konkreta case.


Teman på nätverksträffarna


Möte 1: Tvistlösning i projekt:

Tvistehantering i projektet: Tvister är kostnadsdrivande och medför en belastning för företaget efter avslutat projekt.

Nätverksträffen fokuserar på åtgärder för att förebygga- och hantera tvister i projekt gällande frågor om t.ex. ÄTA-arbeten, hinder, vite och fel i entreprenaden.

Möte 2: Revidering av AB-avtalen:

AB-avtalen som framtas av BKK är av central betydelse för byggbranschen. Sedan åtskilliga år pågår det ett revideringsarbete för att ta fram efterträdare till AB 04 och ABT 06. Vi diskuterar de nya avtalen och vad de kommer att innebära för branschens aktörer.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora deltagare där arbetar som CEO, CFO, Head of Legal, Bolagsjurister, Tekniska konsultchefer och Byggledare. Syftet är att uppnå kunskapsutbyte mellan deltagare som befinner sig på en erfarenhetsmässigt och organisatoriskt högt nivå – där det finns en vana att ställas inför och fatta kritiska beslut.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.