Kurser

Narkotikamål

Preparatkunskap, polisens arbetsmetoder och narkotikamål i praktiken
 3 

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i narkotikamål där vi fokuserar på praktiken och hur den vävs samman med teorin. Preparatkännedom, polisiära arbetsmetoder, drogspecifika beteendemönster och nutidsorientering varvas med de utredningssvårigheter som kommer vid ärenden gällande narkotikabrott. 

Vad är en grinder? Vilka drogspecifika beteendemönster följer en överlåtelse av kokain? Vilket modus är signifikant för framställan av cannabis? Hur fungerar polisens spaningsverksamhet och hur påverkar straffbedömningen utredningsarbetet? Vi följer ett ärende från tips till dom och belyser hur en narkotikaorganisation kan se ut och vilka roller som finns i den. 

Nyttan med kursen

Kursdeltagaren får kunskap om narkotiska preparat och narkotikabrott på flera nivåer. Kursen leder till ökad förståelse för polisens utredningsarbete samt de praktiska och operativa arbetsmetoder som används. Innehållet belyser också de utredningsutmaningar som uppstår när varken målsäganden, vittnen eller misstänkta bidrar till utredningen.

Målgrupp

Kursen är grundläggande och riktar sig till personer som arbetar inom olika samhällsaktörer och rättsvårdande myndigheter och som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med narkotika på olika sätt, t ex advokater, kriminalvårdare, socialtjänst eller skola. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.