Kurser

Sexualbrottmål

Grundkurs för praktiker

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Sexualbrott är något som av förklarliga skäl både upprör och engagerar. Det är ett ämne som ständigt debatteras intensivt och åsikterna är många. Ett återkommande dilemma är i vilken grad rättssäkerhet ska ge vika för vikten av att öka andelen förövare som lagförs. Ämnet omgärdas av många svåra men intressanta frågor som förhoppningsvis även kommer att bidra till givande diskussioner under kursen.

Kursen behandlar bland annat följande:
•Sexualbrottslagstiftningens historik och utveckling i Sverige fram till idag
•Relevant rättspraxis
•Hur tolkas och tillämpas gällande sexualbrottslagstiftning idag? Med fokus på bestämmelserna om våldtäkt och oaktsam våldtäkt
•Statistik gällande sexualbrott


Nyttan med kursen

Kursen kommer ge dig som professionellt verksam inom sexualbrottmål – eller som avser bli verksam inom området – en fördjupad kunskap och förståelse kring sexualbrottslagstiftningen och dess historik. I syfte att ge dig ökat självförtroende och göra dig mer bekväm i din roll för ett ökat kvalitativt resultat av ditt arbete och beslutsfattande.

Målgrupp

Kursen är en grundkurs som lämpar sig för advokater verksamma som försvarare eller målsägandebiträden, biträdande jurister och andra jurister samt poliser/civilutredare som har liten eller ingen erfarenhet av sexualbrottmål.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.